STVARNE NAPAKE

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca po prejemu naročenega blaga. Kupec mora natančneje opisati napako. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine eno leto, odkar je bila stvar izročena. Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

  • zamenja izdelek ali
  • vrne plačani znesek.

Pravice kupca iz prvega odstavka se prekinejo s potekom enega leta od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čim prej, vendar najkasneje v roku osmih dni, ugoditi kupčevi zahtevi.
Podjetje mora pisno odgovoriti kupcu na zahtevo najpozneje v roku osmih dni po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Ponudnik pridržuje pravico zavrniti reklamacijo v primeru:

  • da je vrnjeno blago poškodovano s strani kupca,
  • da vrnjeno blago ni v originalni embalaži,
  • če ponudnik ugotovi, da je izdelek poškodovan oziroma neuporaben kot posledica nepravilnega ravnanja kupca.

PRAVICA DO ODSTOPA POTROŠNIKA OD POGODBE

V skladu z določbo 43. člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43. d člena tega zakona.

V primeru odstopa od pogodbe ponudnik nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če kupec izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri prodajnih pogodbah lahko ponudnik zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Če je kupec že prejel blago in odstopi od pogodbe, blago vrne ali izroči podjetju nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Kupec mora izdelek vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Blago mora biti za povračilo kupnine nepoškodovano.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani kupca, da ga bremeni ta strošek.

Čeprav vedno delujemo v dobri veri, se lahko pri spremembah spletnega mesta zgodi, da pride do napak.

Trgovec se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil.

Trgovec vse izdelke pred pošiljanjem skrbno zapakira v škatlo za dostavo. Vsi izdelki so pred pakiranjem nepoškodovani, natančno pregledani in v originalni embalaži.